privacyverklaring&algemene voorwaarden

LOGO ROUWTROOST

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2020

1. Algemeen

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw SUZANNE VERHAAF(handelend onder de naam “‘ROUWTROOST”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van diensten van ROUWTROOST, of op andere wijze met ROUWTROOST communiceert.

ROUWTROOST is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat ROUWTROOST bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar info@rouwtroost.nl

2. Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt en op welke wettelijke grondslag?

Klanten

ROUWTROOST verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar producten te leveren, contact te onderhouden met klanten, offertes te doen, te communiceren over bestelde producten, producten te verzenden/af te leveren alsmede om facturen op te stellen en te verzenden.

ROUWTROOST kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, bankgegevens, foto van de wade op website

ROUWTROOST verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.

Derden

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van ROUWTROOST en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die ROUWTROOST in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met ROUWTROOST maar nog geen klant van ROUWTROOST zijn.

ROUWTROOST verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerden.

ROUWTROOST kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt

ROUWTROOST verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ROUWTROOST in het kader van een adequate bedrijfsvoering.

3. Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?

ROUWTROOST verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op uw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals afdracht van belastingen en het (doen) voeren van een financiele administratie.

Indien ROUWTROOST uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal er, indien nodig, een passende verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

4. Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

ROUWTROOST neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

7. Welke rechten heeft u?

U kunt bij ROUWTROOST inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ROUWTROOST worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op

u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met info@rouwtroost.nl

8. Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.

9. Contactgegevens van ROUWTROOST

Adres Papegaaistraat 26,1561 ET krommenie

Tel nr 0647510056

Email info@rouwtroost.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Rouwtroost, bij rouwtroost.nl

Kamer van Koophandel: 34306330

BTW nummer: NL002105751B77

Adresgegevens: Papegaaistraat 26, 1551 ET Krommenie

Telefoon: 06-47510056 Mail: info@rouwtroost.nl

Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Rouwtroost zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Rouwtroost behoudt zich ten allen tijde het recht om deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/ of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen :

De genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in Nederland zijn in euro`s, en inclusief 21% BTW.

Verzendkosten voor een product, middels standaard pakket PostNL, zijn exclusief en worden apart in rekening gebracht.

Bestellen:

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u via de webwinkel van Rouwtroost een definitieve bestelling plaatst. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail. Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor het vermelden van het juiste afleveradres. Mocht het artikel onverhoopt niet (meer) voorradig zijn en/of de levertijd dusdanig afwijkt van de aangegeven levertijd, dan stellen wij u hiervan uiterlijk binnen drie werkdagen, na aanvraag van het product op de hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel onverhoopt niet meer leverbaar/uitverkocht zijn, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Rouwtroost. Eventuele inmiddels al gedane betalingen worden in dit geval uiteraard geretourneerd aan de klant.

Betalen:

Het te betalen bedrag betreft het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten. Uw betaling dient bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Rouwtroost voor de op factuur aangegeven vervaldatum. Indien er op de vervaldatum geen betaling heeft plaats gevonden, volgt na een betalingsherinnering een aanmaning. Na de aanmaning geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij uw bestelling dient u een keuze te maken uit de volgende twee betaalmogelijkheden:

1) Vooraf betalen. U kunt de betaling per bank/giro voorafgaand overmaken op bankrekening NL78ABNA0564958875 t.n.v. S.Verhaaf met vermelding van het door u verkregen ordernummer en uw naam. Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen binnen de opgegeven levertijd vervaardigd, verzonden en/of afgeleverd via transport.

2) Betalen bij afhalen. Het is mogelijk om uw bestelling af te halen en deze dan te betalen. Als uw bestelling is geplaatst ontvangt u een mail zodra de bestelling voor u klaarstaat.

Levertijd:

Zodra de betaling door ons is ontvangen, zullen wij zorg dragen voor de productie en verzending van uw bestelling. Ons streven is om de bestelling binnen de aangegeven termijnen, 48 uur voor een product uit het assortiment, 72 uur voor een gepersonaliseerd product of 7 dagen voor een compleet eigen ontwerp te verzenden, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn dan stellen wij u hiervan uiterlijk binnen drie werkdagen op de hoogte per e-mail.

Indien het artikel niet meer leverbaar/ uitverkocht is, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Rouwtroost. Eventuele gedane betalingen worden in dit geval uiteraard binnen 5 werkdagen geretourneerd.

Verzending:

Standaard verzendkosten middels PostNL voor alle producten zijn voor rekening en risico van de koper. Voor alle overige producten gelden de normale PostNL verzendkosten of (desgewenst) de bezorgkosten via een koerier. Voor grotere producten dient u eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Desgewenst kan de verzending aangetekend verstuurd worden. Deze kosten zijn voor de koper.

Uw bestelling zal met de uiterste zorg en in goede staat aangeleverd worden bij PostNL. Verzendingen zijn ten allen tijde voor risico van de koper. Rouwtroost behoudt het recht om de bestelling ook persoonlijk af te leveren bij de koper in plaats van verzending middels PostNL. Hierover wordt de koper per mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

Rouwtroost is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden door PostNL noch voor het beschadigen of kwijtraken van uw zending.

Afhalen:

Indien u ervoor heeft gekozen om uw bestelling af te halen ontvangt u een email zodra de bestelling voor u klaar staat.

U kunt uw bestelling dan ophalen in Krommenie op het eerder genoemde adres. Afhalen is uitsluitend mogelijk na overleg.

Aansprakelijkheid:

Voor de gevolgen van type- en zetfouten kan Rouwtroost geen aansprakelijkheid nemen. Dit geldt eveneens voor eventuele programmeerfouten op de website.

Omdat (bijna) alle producten met de hand worden gemaakt, is het mogelijk dat een product iets afwijkt van de foto`s in de webwinkel.

De kleuren op de foto`s in de webwinkel kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Retourzendingen die niet voldoen aan 1 van de bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen. U kunt de bestelling weer afleveren bij het postkantoor of het dichtstbijzijnde depot van PostNL in uw regio. De verzend- en afhaalkosten zijn voor rekening van de klant. Indien uw retourzending ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd wordt ontvangen door Rouwtroost, dan zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het te retourneren aankoopbedrag.

Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending restitueren wij het aankoopbedrag op uw rekening, in ieder geval binnen 30 dagen

Privacy

In de Privacy Verklaring op de website kunt U lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

Algemeen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Alle geschillen tussen partijen zullen ,bij uitsluiting, worden voorgegeld aan de bevoegde rechter te Haarlem

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast, de laatste versie zal altijd op de website worden gepubliceerd.

Indien een of meerdere vooraarden in strijd is met enig regel van toepasselijk recht, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.